Parasta Rääkkylää - Kysely yrityksille ja tiloille

Sivu 1/1
 
Tämä kysely on tarkoitettu kaikille rääkkyläläisille yrityksille ja tiloille.
Kerro, kuinka tyytyväinen olet Rääkkylän kunnan ja seudullisen elinkeinoyhtiö Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETIn palveluihin sekä miten voisimme niitä edelleen kehittää.

Kyselyyn vastataan nimettömänä. Vastaamiseen menee aikaa noin 5 minuuttia. Halutessasi voit jättää kyselyn lopussa yhteystietosi yhteydenottoa varten.

Kyselyyn voi vastata 22.3.2019 saakka.

Kiitos, kun annat arvokasta tietoa toimintaympäristön kehittämiseen!

Kyselyn vastauksia hyödynnetään Rääkkylän kunnan ja Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETIn toiminnan kehittämisessä sekä hankesuunnittelussa.

 
Millä toimialalla yrityksesi toimii?*
Valitse Verohallinnolle ilmoittamasi / Kaupparekisteriin merkitty päätoimialaluokka.
 
Oletko tyytyväinen seuraaviin Rääkkylän kunnan tehtävien hoitoon? Ja kuinka merkittäväksi ne yrityksesi tai tilasi toiminnan kannalta koet? Valitse seuraaviin kohtiin parhaiten kuvaava vaihtoehto. *
1 = Tyytymätön, ja asia on yritykseni/tilani kannalta merkittävä
2 = Tyytymätön, mutta asia ei ole minulle merkittävä
3 = En osaa sanoa
4 = Tyytyväinen, mutta asia ei ole minulle merkittävä
5 = Tyytyväinen, ja asia on yritykseni/tilani kannalta merkittävä
  1 2 3 4 5   -
Yritystilojen ja -tonttien tarjonta  
Kaavoittaminen ja lupa-asioiden hoitaminen  
Yrityksen kehittämisen/kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen  
Yritysyhteistyön tukeminen  
Kunta kilpailuttaa omia palveluitaan yksityisten hoidettavaksi  
Uusien yritysten hankkiminen Rääkkylään  
Yritysvaikutusten huomiointi kunnan päätöksenteossa  
Verkostoyhteistyö ja -vuorovaikutus (esim. erilaiset yrittäjätilaisuudet)  
Kunta tiedottaa omasta toiminnastaan ja tulevista hankkeista  
 
Oletko tyytyväinen seuraaviin seudullisen elinkeinoyhtiö Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETIn tehtävien hoitoon? Ja kuinka merkittäväksi ne yrityksesi tai tilasi toiminnan kannalta koet? Valitse seuraaviin kohtiin parhaiten kuvaava vaihtoehto.*
1 = Tyytymätön, ja asia on yritykseni/tilani kannalta merkittävä
2 = Tyytymätön, mutta asia ei ole minulle merkittävä
3 = En osaa sanoa
4 = Tyytyväinen, mutta asia ei ole minulle merkittävä
5 = Tyytyväinen, ja asia on yritykseni/tilani kannalta merkittävä
  1 2 3 4 5   -
Aloittavan yrityksen neuvontapalvelut  
Toimivan yrityksen neuvontapalvelut  
Yrityksen kehittämisen/kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen  
Omistajanvaihdosneuvonta  
Rahoituksen suunnittelun ja haun tukeminen  
Yritysyhteistyön tukeminen  
Hanketoiminta  
Seutumarkkinointi  
Koulutusten ja valmennusten järjestäminen  
Seminaarien ja verkostoitumistilaisuuksien järjestäminen  
 
Yrityksesi / tilasi kokoluokka henkilömäärän mukaan?*
 
Tarve lisätyövoiman palkkaamiseen?*
 
Onko yrityksessäsi/tilallasi tulossa sukupolvenvaihdos? Ja onko jatkaja jo tiedossasi?*
 
Kuinka kiinnostunut olet seuraavista kehittämisalueista?*
1 = Ei kiinnostusta
2 = Kiinnostunut saamaan lisätietoja
3 = Kiinnostunut ja perehtynyt asiaan
4 = Kiinnostunut ja kehittämistoimet tulossa
5 = Kiinnostunut ja kehittämistoimet käynnissä
  1 2 3 4 5   -
Olemassa olevien omien tilojen vuokraus muille  
Oman hiljaisen tiedon siirtäminen toisille  
Verkostoituminen yli toimija- ja toimialarajojen  
Uusien viljelykasvien tuotannon aloittaminen  
Lisämaan hankinta  
Toimitilojen kunnostus tai laajennus  
Uusien toimitilojen hankinta  
Jatkojalostustuotannon aloittaminen  
Uusien tuotteiden / palveluiden kehittäminen  
Uuden teknologian hyödyntäminen toiminnassa  
Digitaalisuuden hyödyntäminen toiminnassa  
Yrittäjän jaksamisen parantaminen  
Työhyvinvoinnin parantaminen  
 
Yritysyhteistyö ja kiinnostuksesi siihen?*
 
Toivotko elinvoimapalveluiden apua rekrytointiin, liiketoiminnan kehittämisalueisiin tai yritysyhteistyöhön liittyen?*
Voit halutessasi valita useamman tahon.
Tarkennathan Perustelut/kommentit -kenttään, minkä aihealueen osalta toivot minkäkin tahon apua. Jätäthän myös yhteystietosi yhteydenottoa varten kyselyn lopussa.
 
Perustelut/kommentit:
 
Onko toimintasi pääpaikkana Rääkkylä seuraavan 5 vuoden päästä? Perustele.*
 
Perustelut/kommentit:
 
Terveisesi Rääkkylän kunnalle ja KETIlle?
 
Haluan, että minuun otetaan yhteyttä.
Jätä yhteystietosi Perustelut/kommentit -kenttään, kiitos.
 
Perustelut/kommentit:
 
 
© HakoSurvey