Yritysten rahoitus- ja kehittämistarvekysely 2019-2020

Sivu 1/1 - Kysely Witas-alueen yrityksille rahoitus- ja kehittämistarpeista vuosien 2019-2020 aikana
 
Kyselyn tavoitteena on selvittää Witas-alueen yritysten kehittämis- ja rahoitustarpeet tämän ja ensi vuoden aikana sekä kartoittaa kunnittain ja alueen näkökulmasta piilevää palvelutarvetta alueen yrityskentässä.

Vastausaikaa on su 31.3.2019 saakka. Kiitos vastauksestanne jo etukäteen.

Tapani Laitinen
Toimitusjohtaja
Kehittämisyhtiö Witas Oy
Kinnula - Kivijärvi - Pihtipudas - Viitasaari
 
Yrityksen nimi
 
Vastaajan nimi ja yhteystiedot (puhelin, sähköposti)
 
Yrityksen sijaintikunta
 
Onko yrityksessänne tulossa tämän ja seuraavan vuoden aikana investointi- tai kehittämistoimenpiteitä, jotka vaativat ulkopuolista rahoitusta?
Minkä kokoinen investointi/kehittämistoimenpide on kyseessä, mitä se sisältää ja onko tarkoitus hakea investointi- tai kehittämistukea.
 
Onko yritystoiminnassanne jokin sellainen osa-alue, jonka olisitte valmis ulkoistamaan esim. alihankinnan muodossa?
 
Onko alueen yritysten palvelutarjonnassa yrityksenne näkökulmasta jokin sellainen puuttuva alue, joka toisi lisäarvoa yritystoiminnallenne?
 
Onko yrityksessänne lisätyövoimantarvetta?
 
Perustelut/kommentit:
 
Mikä on yritystoimintanne kehittämiseen liittyvä keskeisin asia tällä hetkellä?
 
 
© HakoSurvey