Tohmajärven yrityskysely 2019

Sivu 1/1
 
Tämä kysely on tarkoitettu kaikille Tohmajärvellä toimiville yrityksille. Kyselyn tavoitteena on selvittää Tohmajärven kunnan, Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy KETIn ja yritysten välisen yhteistyön tilaa sekä koota yritysten näkemyksiä toimintaympäristön kehittämistarpeista ja suunnata tulevia kehittämistoimia.

Kyselyyn voi vastata nimettömänä, mutta mikäli haluat Tohmajärven kunnan tai KETIn ottavan sinuun yhteyttä kyselyn ja kehittämistarpeiden johdosta, jätäthän myös yhteystietosi kyselyn loppuun.

Kiitos jo etukäteen vastauksestasi. Ilman palautetta on kehittämistoimenpiteiden suuntaaminen vaikeaa siten, että se palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla Tohmajärvellä toimivia yrityksiä.

Lisätietoja kyselystä antaa: Kehittämispäällikkö Anniina Kontiokorpi, anniina.kontiokorpi@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4015.


 
Millä toimialalla yrityksesi toimii?*
 
Yrityksesi kokoaikaisten työntekijöiden määrä vuonna 2019 mukaan lukien yrittäjä:*
 
Yrityksen osa-aikaisten työntekijöiden määrä vuonna 2019:*
 
Arvio lähitulevaisuuden työvoimatarpeesta:*
 
Onko yrityksessä avoimena olleisiin työpaikkoihin löytynyt osaavaa työvoimaa?*
 
Arviosi Tohmajärven kunnan yrittäjäystävällisyydestä asteikolla 1-5*
1 = Erittäin tyytymätön
2 = Tyytymätön
3 = Ei tyytymätön eikä tyytyväinen
4 = Tyytyväinen
5 = Erittäin tyytyväinen
- = En osaa sanoa
  1 2 3 4 5   -
Yritystilojen ja tonttien tarjonta  
Yritystilojen ja tonttien hinnoittelu  
Kaavoitus ja lupa-asiat  
Yritysvaikutusten huomioiminen kunnan päätöksenteossa  
Julkiset hankinnat ja kilpailutukset  
Kunnan elinvoimaisuus  
Yhteistyö kunnan ja yritysten välillä (esim. yrittäjätilaisuudet, yritysvierailut, kehittämistoimet)  
Kunnan toiminnasta tiedottaminen  
Palvelut kunnassa toimiville yrityksille  
Uusien yritysten houkuttelu kuntaan  
 
Kuinka Tohmajärven kunnan yritysystävällisyyttä voitaisiin parantaa? Mitä asioita Tohmajärven kunnan kehittämisessä tulisi painottaa?
 
Arviosi Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETIn tehtävien hoidosta asteikolla 1-5?*
1 = Erittäin tyytymätön
2 = Tyytymätön
3 = Ei tyytymätön eikä tyytyväinen
4 = Tyytyväinen
5 = Erittäin tyytyväinen
- = En osaa sanoa
  1 2 3 4 5   -
Aloittavan yrityksen neuvontapalvelut  
Toimivan yrityksen neuvontapalvelut  
Yrityksen kehittämisen/kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen  
Omistajanvaihdosneuvonta  
Rahoituksen suunnittelun ja haun tukeminen  
Yritysyhteistyön tukeminen  
Hanketoiminta  
Seutumarkkinointi  
Koulutusten ja valmennusten järjestäminen  
Seminaarien ja verkostoitumistilaisuuksien järjestäminen  
 
Kuinka KETIn tarjoamia palveluita voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin yrityksesi tarpeita?
 
Yrityksesi odotukset Tohmajärven kunnan elinkeinopalveluilta tulevaisuudessa?
 
Yrityksesi kehittämistarpeet seuraavan kahden vuoden sisällä:*
 
Perustelut/kommentit:
 
Onko yritykselläsi kehitys- ja investointitarpeita, joihin toivotte Tohmajärven kunnan tai KETIn apua?
 
Tekeekö yrityksesi yhteistyötä muiden yritysten kanssa tai oletteko kiinnostunut yhteistyöstä?*
 
Kuinka yritysten välistä yhteistyötä ja vertaisoppimista voitaisiin Tohmajärvellä kehittää?
 
Terveisesi Tohmajärven kunnalle ja KETIlle?
 
Haluan, että minuun otetaan yhteyttä
(Jätäthän yhteystietosi seuraavana olevaan yhteystietokohtaan ennen vastausten lähettämistä!)
 
Yhteystietosi
(nimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 
 
© HakoSurvey