Kesätyöseteli: Palautekysely yrityksille

Sivu 1/5 - Kesätyöseteli - Palautekysely
 
Kuusamon kaupungin kesätyötuki-järjestelmää uudistettiin vuoden 2020 aikana ja käyttöön otettiin kesätyöseteli. Uudistuksen tarkoituksena on mm. aktivoida nuoria kesätyönhakuun sekä vähentää yritysten tuen hakemiseen liittyvää työmäärää. Samanaikaisesti kesätyötukien käsittely siirtyi Askeleesta Naturpoliksen työllisyyspalveluihin.

Käytännössä malli toimi seuraavasti: Nuori varaa setelin Naturpoliksen työllisyyspalveluista, etsii itsenäisesti kesätyöpaikan ja sopii aloituksesta työnantajan kanssa sekä toimittaa setelin ohjeineen työnantajalle. Työnantajan tehtäväksi jää setelin maksatuksen hakeminen työsuhteen päättymisen jälkeen.

Palautteenne on meille tärkeää - tavoitteena on kehittää kesätyötukijärjestelmää toimivaksi ja kaikkia osapuolia palvelevaksi. Kyselyssä on myös kesätyöntekijöiden käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä. Teemme vastaavan kyselyn myös nuorille. Koostamme palautteesta raportit, joita sekä nuoret että työnantajat voivat jatkossa hyödyntää.

Voit vastata kyselyyn, vaikka et olisi työllistänyt nuorta kesätyösetelillä.
Kyselyyn vastaaminen vie n. 10 minuuttia ja kysymykset ovat pääasiallisesti monivalinta-kysymyksiä.

Lisätiedot:
Elise Ylitalo
Projektipäällikkö
elise.ylitalo@naturpolis.fi

Mailis Vallioniemi
Työllisyyskoordinaattori
mailis.vallioniemi@naturpolis.fi
 
 
© HakoSurvey