Palvelutorin kysely

Sivu 1/3 - Tervetuloa vastaamaan palvelutorin kyselyyn.
Idea kartoittaa kiinnostusta ja tarpeita yhden kanavan kautta tavoitettavista kaikkien toimijoiden palveluista sekä neuvonnasta nousi esille InnoVapriikki-hankkeen järjestämissä sote-työpajoissa.

Kiinnostus kohdistui pian hyvinvointipalveluja sekä kaikkia ikäihmisten asumiseen liittyviä palveluja yhteen keräävästä palvelukanavasta, palvelutorista. Palvelutorin tyyppisiä ratkaisuja on toteutettu useita eripuolilla Suomea, yleensä isoissa kaupungeissa. Palvelutori-esiselvityshanke kartoittaa kiinnostaako palvelutorimalli tällä seutukunnalla ja millainen sen tulisi olla. Tämä kysely on osa kartoitusta.

Palvelutori on yksinkertaisimmillaan ohjaus- ja neuvontapalvelu, joka kokoaa ja välittää iäkkäille ihmisille kohdennettuja palveluita. Palvelutori kokoaa yhteen eri palveluntarjoajia sekä julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta ja tarjoaa tuon tiedon valmiiksi koottuna asiakkaille heidän tarpeidensa mukaisesti. Asiakkaan ei tarvitse jonottaa erilaisiin palveluihin tai käyttää aikaansa etsiäkseen tietoa sopivista palveluista, koska hän saa neuvontaa suoraan Palvelutorilta. Palvelutori voi toimia puhelinneuvontana, asiakastapaamisina sekä nettipalveluna. Joissakin toteutuksissa on myös yhteinen kokoontumistila, jossa vaihdetaan kuulumisia, kokoonnutaan harrastuspiiriin, jumppaan, tms. Ideassa tärkeintä on asiakkaan tarvitsema palvelu kotona asumisen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin säilymisen kannalta.
 
 
 
© HakoSurvey