Yrittäjän tukiverkko 2.0 - hakemus

Sivu 1/1
 
Yrittäjän tukiverkko 2.0 -hankkeesta voidaan myöntää tukea asiantuntijapalvelulle. Palvelua tarjotaan toimintaansa kehittäville ja koronahäiriöstä toipuville pk-yrityksille, yhden hengen yrityksille, joilla seuraavan työntekijän palkkaaminen jollain tasolla mielessä ja suunnitelmissa tai yhden hengen yrityksille, jotka verkostoituvat suurempien tarjousten ympärille ja tuottavat palveluja verkostossa yhteistyössä muiden yrittäjien kanssa.

Hakuaika 9.8.2021- 31.1.2022.

EHDOT

Katso avustuksen ehdot lomakkeen lopusta.
 
Yrityksen Y-tunnus*
 
Yrityksen virallinen nimi (YTJ)*
 
Yritysmuoto*
 
Henkilöstön määrä yhteensä, erittele työssä ja lomautettuna olevat*
 
Päätoimiala, tuotteet ja palvelut*
 
Yrityksen kohderyhmä/asiakasprofiili*
 
Liikevaihto, yrityksen käyntiosoite, www-sivut*
 
Yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä, puhelin ja sähköposti*
 
Haettava asiantuntijapalvelu on EU:n alaista de minimis -tukea. Asiantuntijapalveluun myönnettävän tuen määrä on enintään 1000 € ja maksettu tuen määrä ilmoitetaan hakijalle erikseen. Anna selvitys de minimis-tuesta kuluvan ja kahden edellisen verovuoden ajalta.
 
De minimis-tuen myöntäjä, summa EUR ja myöntämispäivät
 
Valitse haettavan asiantuntijapalvelun aihe. Palvelu sisältää konsultaation valittavasta aihepiiristä sekä toimenpidesuunnitelman kehityskohteista.*
 
Kuvaa koronan vaikutukset yritystoimintaan*
 
Kerro miksi yrityksesi tarvitsee haettavaa palvelua*
 
Miten haettava palvelu tukee tai lisää työpaikkojen määrää yrityksessä?
 
Vakuutus ja suostumus*
 
EHDOT
Yrittäjien tukiverkko noudattaa hanketta rahoittavan Kymenlaakson Liiton antamia ohjeita tuen suuntaamisesta ja raportoinnista. Kinno voi osoittaa yrityksen hakemuksessaan esille tuomaan tarpeeseen asiantuntijan tarjouskilpailun kautta valituista toimittajista hankkeen kustantamana ja De minimis –säännöksiä noudattaen. De minimis –tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200.000 euroa de minimis –tukea kolmen perättäisen verovuoden kuluessa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis – tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis –tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimimäärää. https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki

De minimis -tuki on julkista tietoa, jotka on säilytetään 10 vuotta.
Hakijan tiedot tallennetaan tuenmyöntäjän asiakastietojärjestelmään.
Ennen tuetun asiantuntijan ohjaamista yritykseen Kinnon asiantuntija esittää tarkentavia kysymyksiä yrityksen tarpeen täsmentämiseksi.
 
Kiitos hakemuksesta, olemme yhteydessä mahdollisimman pian!
 
 
© HakoSurvey