Ilmoittautuminen yrittäjien hyvinvointiviikonloppuun Onnenlaaksoon 7.-8.2.2020

Sivu 1/1 - Ilmoittautuminen yrittäjien hyvinvointiviikonloppuun Onnenlaaksoon 7.-8.2.2020
 
Hyvinvointiviikonloppu on tarkoitettu Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan yksin- ja mikroyrittäjille. Valmennuksen järjestäjänä toimii HYVY - hyvinvoiva yrittäjä ja yritys -hanke, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Lisätiedot
Elina Mäkinen
040 7144505
elina.makinen(at)witas.fi
 
Nimi*
 
Yritys*
 
Yrityksen y-tunnus*
 
Yrityksen kotipaikka*
 
Yrityksen laskutusosoite*
 
Sähköposti*
 
Puhelinnumero*
 
Ruoka-ainerajoitukset
 
Onko yritys saanut de minimis -tukea kuluvan ja kahden aiemman verovuoden aikana? Mikäli on, niin minkä tahon myöntämänä ja kuinka paljon?*
De minimis -tuki tarkoittaa sellaista julkista tukea, joka on myönnetty valtion, kunnan tai kuntayhtymän varoista riippumatta tuen muodosta (esim. avustuksena, lainana, takauksena tai korkotukena). Julkinen tuki voi olla osittain tai kokonaan peräisin EU:n varoista.
 
 
© HakoSurvey