Kysely koronaviruksen vaikutuksista liiketoimintaan

Sivu 1/1
 
 
Millä toimialalla yrityksenne toimii?*
 
Kuinka monta työntekijää yrityksessänne työskentelee?*
 
Miten arvioit koronavirustilanteen vaikuttavan yrityksesi toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen?*
 
Perustelut/kommentit:
 
Kuinka todennäköisenä pidät sitä, että yrityksenne joutuu irtisanomaan tai lomauttamaan henkilöstöä koronavirustilanteen aiheuttamien taloudellisten tai toiminnallisten syiden vuoksi?*
 
Perustelut/kommentit:
 
Kuinka montaa henkilöä mahdolliset irtisanomiset tai lomauttamiset koskevat?
 
Onko yrityksessänne tehty jo konkreettisia varautumistoimenpiteitä koronavirustilanteen aiheuttamien mahdollisten yrityskohtaisten häiriöiden minimoimiseksi?*
 
Perustelut/kommentit:
 
Mitä tukea tai apua yrityksenne kaipaa koronavirusepidemiasta aiheutuviin ongelmiin?
 
Halutessanne voitte jättää alla olevaan kenttään yhteystietonne, jos toivot meidän ottavan teihin yhteytta.
 
 
© HakoSurvey